Tôi có nên thay thế KPI bằng OKRs hay không?

Hầu như gặp bất kỳ ai, câu hỏi mà mình được hỏi cũng sẽ bao gồm chủ đề về “OKRs […]

Tôi có nên thay thế KPI bằng OKRs hay không?

Hầu như gặp bất kỳ ai, câu hỏi mà mình được hỏi cũng sẽ bao gồm chủ đề về “OKRs […]

Sách hay giới thiệu bởi Mai Xuân Đạt

Xin chào Bài viết này là nơi tôi lưu trữ những cuốn sách mà tôi thấy hay. Phần lớn sách […]

Sự ngộ nhận về tiền thưởng: việc trả tiền cho hiệu suất đem lại kết quả phản tác dụng như thế nào?

Một sự thật hiển nhiên là trả tiền kết quả nhân viên làm được sẽ thúc đẩy hiệu suất của […]

Mai Xuân Đạt, OKRs và hành trình tìm kiếm hạnh phúc trong công việc

Chào bạn, tôi là Mai Xuân Đạt. Tôi đoán khi bạn đọc bài này là bạn tìm tôi ở đâu […]