Động lực - Mai Xuân Đạt Blog

Động lực

“Nhân viên chỉ làm việc vì tiền” là suy nghĩ sai lầm của Sếp

Khi tôi nói có nhiều điều tạo ra động lực cho nhân viên ngoài tiền, tôi gặp rất nhiều phản […]

Sự ngộ nhận về tiền thưởng: việc trả tiền cho hiệu suất đem lại kết quả phản tác dụng như thế nào?

Một sự thật hiển nhiên là trả tiền kết quả nhân viên làm được sẽ thúc đẩy hiệu suất của […]