Động lực - Mai Xuân Đạt Blog

Động lực

Cải thiện “Sự Gắn Kết” của nhân viên [Quan Trọng]

(Bài viết dịch từ nguồn Gallup.com. Từ nguyên gốc là “Engagement”, khi dịch ra tiếng Việt là “Gắn kết”, tuy […]

Làm sao để nhân viên đặt mục tiêu CAO?

Xin chào. Bài viết này xin được gửi tới các CEO tham gia chương trình huấn luyện Winning OKRs Secrets […]

“Nhân viên chỉ làm việc vì tiền” là suy nghĩ sai lầm của Sếp

Khi tôi nói có nhiều điều tạo ra động lực cho nhân viên ngoài tiền, tôi gặp rất nhiều phản […]

Sự ngộ nhận về tiền thưởng: việc trả tiền cho hiệu suất đem lại kết quả phản tác dụng như thế nào?

Một sự thật hiển nhiên là trả tiền kết quả nhân viên làm được sẽ thúc đẩy hiệu suất của […]