Hiệu suất - Mai Xuân Đạt Blog

Hiệu suất

Cải thiện “Sự Gắn Kết” của nhân viên [Quan Trọng]

(Bài viết dịch từ nguồn Gallup.com. Từ nguyên gốc là “Engagement”, khi dịch ra tiếng Việt là “Gắn kết”, tuy […]

Làm sao để nhân viên đặt mục tiêu CAO?

Xin chào. Bài viết này xin được gửi tới các CEO tham gia chương trình huấn luyện Winning OKRs Secrets […]

Sự ngộ nhận về tiền thưởng: việc trả tiền cho hiệu suất đem lại kết quả phản tác dụng như thế nào?

Một sự thật hiển nhiên là trả tiền kết quả nhân viên làm được sẽ thúc đẩy hiệu suất của […]