Kỹ năng của Sếp - Mai Xuân Đạt Blog

Kỹ năng của Sếp

8 điều nhà quản lý làm khiến nhân viên nghỉ việc (và cách khắc phục)

Bài gốc: https://hbr.org/2019/09/8-things-leaders-do-that-make-employees-quit Tóm lược. Khoảng 1/4 số nhân viên nghỉ việc trong năm đầu tiên. Phần còn lại ở […]

Lãnh đạo sự thay đổi: Tại sao các nỗ lực trong việc chuyển đổi không thành công

(Bài dịch từ: hbr.org) Hơn một thập kỉ qua, tôi đã thấy hơn 100 công ty đã cố gắng tự thay […]

Sếp chả hiểu gì về “Nhân viên phải cam kết”

“Mày làm việc thế mà được à, không hề cam kết. Anh không thể làm việc với mày kiểu này […]