Nguyên lý Quản trị - Mai Xuân Đạt Blog

Nguyên lý Quản trị

Cách tìm ra lý do & truyền đạt Mục đích Cốt lõi của bạn

(Bài viết dịch từ DEAN BOKHARI: https://www.deanbokhari.com/find-your-why/) Tất cả các doanh nghiệp, tổ chức và nghề nghiệp hoạt động trên […]

Lãnh đạo sự thay đổi: Tại sao các nỗ lực trong việc chuyển đổi không thành công

(Bài dịch từ: hbr.org) Hơn một thập kỉ qua, tôi đã thấy hơn 100 công ty đã cố gắng tự thay […]

7 Nguyên tắc “Peter Drucker”

Nếu bạn hỏi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và doanh nhân hàng đầu trên toàn cầu, hầu hết họ […]