OKRs - Mai Xuân Đạt Blog

OKRs

Làm sao để nhân viên đặt mục tiêu CAO?

Xin chào. Bài viết này xin được gửi tới các CEO tham gia chương trình huấn luyện Winning OKRs Secrets […]

Tôi có nên thay thế KPI bằng OKRs hay không?

Hầu như gặp bất kỳ ai, câu hỏi mà mình được hỏi cũng sẽ bao gồm chủ đề về “OKRs […]