Sự cam kết - Mai Xuân Đạt Blog

Thẻ: Sự cam kết

Sếp chả hiểu gì về “Nhân viên phải cam kết”

“Mày làm việc thế mà được à, không hề cam kết. Anh không thể làm việc với mày kiểu này […]