11 Comments
May 10, 2023Liked by Mai Xuân Đạt

Bài hay quá, cảm ơn anh

Expand full comment
author

cảm ơn em

Expand full comment

Wow tên mới của blog hay quá nhanh anh 🤩🤩🤩

Expand full comment

Siêu hay lun ikkk 🥹🥹🥹 Nó ôm trọn ý nghĩa 3 chiếc tên lần trc anh suggest

Expand full comment
author

đọc có bị líu lưỡi không =)))

Expand full comment
May 10, 2023Liked by Mai Xuân Đạt

Dạ e đọc trong đầu nên k bị líu lưỡi haha 🤣🤣🤣 nhgma e thấy rất độc lạ Bình Dương kkk rất hay lun í ạ

Expand full comment

Mà còn chơi chữ độc lạ nx 🤣

Expand full comment

Ý tưởng này đến với anh trong bối cảnh ntn vậy ạ?

Expand full comment
author

anh phải phân tích, lấy ý kiến, phỏng vấn bao người mới ra. Mọi người thích 2 điểm là Gốc Rễ và anh nói Dễ hiểu. Nên anh bật ra idea Rễ Dễ, thấy nó cũng kute

Expand full comment
May 10, 2023Liked by Mai Xuân Đạt

Anh nói em tự nhiên thấy nó cx kute 🤣

Expand full comment