4 Comments

Chào anh, mình thấy bài viết hay và hữu ích. Tuy nhiên, trong bài còn một số lỗi chính tả, nếu anh check lại 1 lượt trước khi đăng thì sẽ chuyên nghiệp hơn. Thân !

Expand full comment