4 Comments

Anh có nghĩ nên đưa việc: Dạy lại những gì đã học và kinh nghiệm, thành Level 5 không ạ ? Nhất là với các cấp quản lý. Thứ 2 là nhiều khi gặp vấn đề nhưng các bạn nhân sự cũng không biết là: cần học cái gì để giải quyết vấn đề ? Mình có nên chủ động hơn trong việc đề ra chủ đề đào tạo không anh ?

Expand full comment