Tư duy Quản Trị

Bài học hấp dẫn từ những sai lầm mà các công ty đã mắc phải khi cố gắng thực hiện thay đổi qua nghiên cứu của John P. Kotter
Đa phần doanh nghiệp Việt đều hiểu sai về quản trị mục tiêu, và việc sai phương hướng ngay từ đầu đã dẫn đến một loạt các sai lầm khác.
Tôi đã từng làm quy trình sai, sai tới 4 năm, mất hàng chục tỷ và nhiều chục nhân sự giỏi đã ra đi!
4
Tại sao chúng ta đề ra danh sách các GTCL của văn hóa doanh nghiệp mình nhưng làm mãi chẳng được, để rồi cất đi?
1
Chúng ta thường ca thán rằng nhân viên không cam kết, nhưng thực sự chúng ta chẳng hiểu đúng về cam kết
3
Chúng ta có đang thực sự làm những việc quan trọng hay không?
3
Bạn có biết chúng ta đang lãng phí bao nhiêu năng lực của công ty vào những việc "vô bổ" không?
11
Niềm tin sâu sắc rất khó nhận ra, nó nhẹ nhàng chi phối mọi hành động mà chúng ta hầu như không nhận ra
Rất nhiều suy nghĩ cho rằng mục tiêu cần "có khả năng đạt được" nghĩa là không khó. Cách nghĩ đó thật ra... rất tai hại
4
Tự do không có nghĩa là muốn làm gì thì được làm cái đó, tự do chính là dám từ bỏ những điều không quan trọng
7
Chúng ta không nên lấy "tỷ lệ hoàn thành mục tiêu" để nhận định một nhân viên là thành công hay thất bại
5